درحال بارگزاری ...


آزمایشگاه شیمی 

بخش آزمایشگاه شیمی سیمان باقران با استفاده از تجهیزات کامل و مدرن (کوره های الکتریکی تا 1500 درجه سانتی گراد، فلیم فتومتر، ترازوهای مختلف و با دقت 0.0001 گرم، آون و......) آزمایشات انواع مواد معدنی و نمونه های مربوط به انواع سیمان و کلینکر را انجام و در مواردی که استاندارد موجود می باشد با تطابق با دستورالعمل های استاندارد نتایج را در فرمتهای مشخص ارائه می نماید


تاریخ ایجاد صفحه : 1399/04/23