درحال بارگزاری ...


کلیه ی آزمایشهای مورد نیاز جهت اندازه گیری خواص فیزیکی سیمانهای تولیدی از جمله آزمایش تعیین مقاومت خمشی و فشاری، تعیین بلین و دانسیته ی سیمان، تعیین زمان گیرش، اندازه گیری مقدار انبساط سیمان به روش اتوکلاو و لوشاتلیه، اندازه گیری اندیس و اکتیویته پوزولان و دیگر آزمایشهای مورد نیاز جهت انجام تحقیقات در خصوص انواع سیمانها و همچنین الزامات استاندارد صورت می گیرد.

از عمده تجهیزاتی که در این بخش مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: دستگاه بلین، دستگاه مقاومت فشاری، دستگاه مقاومت خمشی، دستگاه سوزن ویکات، همزن اتومات، ویبراتور، اتوکلاودستگاه اندازه گیر انبساط طولی و ... که از دستگاههای مدرن و به روز دنیا ((TONI TECHNIK می باشند.


خدمات مهندسی فروش:

در جهت پاسخ گویی به نیاز مشتریان خصوصا واحدهای بتن آماده دستگاه جک بتن شکن، قالبهای مکعبی و دستگاه اندازه گیری اسلامپ در آزمایشگاه مستقر و مورد بهره برداری قرار گرفت.تاریخ ایجاد صفحه : 1399/04/23