درحال بارگزاری ...


فرمولاسیون مواد خام جهت آسیابهای مواد خام و تولید کلینکر و نهایتا محصول نهایی که همان سیمان در انواع تیپ ها میباشد مطابق جداول تکنولوژی تولید و الزامات استاندارد به صورت ساعتی صورت می پذیرد و کلیه ی انحرافات در کنترل کیفیت مواد اولیه و حین فرایند و در نهایت محصول نهایی حذف می گردد. در واقع در این بخش کلیه ی پارامتر های مربوط به تولید سیمان وکیفیت آن از معادن تا محل بارگیری سیمان کنترل و راهبری میگردد.
دستگاه XRF موجود در آزمایشگاه (PANATYCAL )  که از بهترین دستگاه های به روز و با قابلیت بالا بوده و در طول شبانه روز کلیه مواد معدنی، مواد حین فرآیند و محصولات را مورد آنالیز قرار می دهد و به صورت مرتب نیز کالیبره می گردد و دارای متعلقاتی از قبیل دستگاههای آماده سازی نمونه، آسیاب و پرس تهیه ی قرص اتوماتیک می باشد.


تاریخ ایجاد صفحه : 1399/04/23