درحال بارگزاری ...


آموزش یکی از مهمترین و کلیدی ترین عوامل در فرآیند بهبود عملکرد فردی و سازمانی به شمار می رود، لذا مدیران و کارشناسان به منظور ارتقاء جایگاه مدیریتی و همچنین افزایش سطح عملکرد خود در سازمان لازم است همواره از طریق آموزش های جدید مدیریت و کسب و کار با فرآیندها و دانش روز در حوزه های تحصصی و مدیریتی آشنا شده تا بتوانند هم به اهداف سازمانی کمک کرده و هم اهداف شخصی در مسیر شغلی خود را محقق سازند، بدون شک داشتن نیروی انسانی توانمند و متخصص که بتواند امور شرکت را با بهترین کارائی و اثر بخش انجام دهد یکی از مزیت های رقابتی پایدار هر مجموعه خواهد بود.

این واحد در راستای ارتقاء فنی و تخصصی به منظور بالا بردن کیفیت تولید و بهینه سازی نیروی انسانی اقدام به برگزاری دوره های تخصصی و فنی، ایمنی و بهداشت حرفه ای و مدیریتی و عمومی نموده است.