درحال بارگزاری ...

افتخارات
مشاهده

افتخارات

استانداردها / ISO
مشاهده

استانداردها / ISO

7
تصاویر مجمع 90
مشاهده

تصاویر مجمع 90

تصاویر مجمع 90
مشاهده

تصاویر مجمع 90

نمایشگاه کابل
مشاهده

نمایشگاه کابل

اسفند ماه 94
مشاهده

اسفند ماه 94

اسفند ماه95
مشاهده

اسفند ماه95

مرداد ماه 96
مشاهده

مرداد ماه 96

برگزاری دوره های آموزشی هیدرولیک کاربردی، نگهداری و تعمیرات برق کارکنان شرکت و جلسه توجیهی رانندگان  شرکت حمل و نقل
مشاهده

برگزاری دوره های آموزشی هیدرولیک کاربردی، نگهداری و تعمیرات برق کارکنان شرکت و جلسه توجیهی رانندگان شرکت حمل و نقل

شرکت در نمایشگاه صنعت و خانه مدرن تیرماه 97
مشاهده

شرکت در نمایشگاه صنعت و خانه مدرن تیرماه 97

خردادماه 97
مشاهده

خردادماه 97

بازدید سهامداران شرکت از محل کارخانه در آبان ماه 97
مشاهده

بازدید سهامداران شرکت از محل کارخانه در آبان ماه 97

برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشوئی جهت کارکنان شرکت سیمان باقران
مشاهده

برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشوئی جهت کارکنان شرکت سیمان باقران

برگزاری دوره آموزشی و بازدید کارشناسان شرکت OSP جهت اخذ ایزو
مشاهده

برگزاری دوره آموزشی و بازدید کارشناسان شرکت OSP جهت اخذ ایزو

برگزاری جلسه رزمایش خدمت رسانی ویژه بسیج کارگری
مشاهده

برگزاری جلسه رزمایش خدمت رسانی ویژه بسیج کارگری

کارگاه ساخت و تعمیرات
مشاهده

کارگاه ساخت و تعمیرات

تعمیرات کوره
مشاهده

تعمیرات کوره

برگزاری دوره آموزشی پارامترهای مهم تولید
مشاهده

برگزاری دوره آموزشی پارامترهای مهم تولید

آزمایش ادواری و معاینات بالینی پرسنل در محل کارخانه
مشاهده

آزمایش ادواری و معاینات بالینی پرسنل در محل کارخانه

تصاویر بازدید دانشجویان دانشگاه صنعت و معدن بیرجند و دختران دبیرستان نرجس شهر طبس
مشاهده

تصاویر بازدید دانشجویان دانشگاه صنعت و معدن بیرجند و دختران دبیرستان نرجس شهر طبس

تصاویر مجموع عمومی نوبت دوم مورخه 1397/09/19
مشاهده

تصاویر مجموع عمومی نوبت دوم مورخه 1397/09/19

تصاویر بازدید سرپرست محترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان درمیان و هیئت همراه از محل کارخانه
مشاهده

تصاویر بازدید سرپرست محترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان درمیان و هیئت همراه از محل کارخانه

برگزاری جلسه با مدیر کل محترم گمرکات خراسان جنوبی در خصوص روند تسهیل صادرات
مشاهده

برگزاری جلسه با مدیر کل محترم گمرکات خراسان جنوبی در خصوص روند تسهیل صادرات

تصاویر بازدید سفیر محترم ایران در افغانستان از محل کارخانه و مذاکره در خصوص روند تسهیل صادارت و بازگشایی بازارچه مرزی میل 73
مشاهده

تصاویر بازدید سفیر محترم ایران در افغانستان از محل کارخانه و مذاکره در خصوص روند تسهیل صادارت و بازگشایی بازارچه مرزی میل 73

نشت بصیرتی روشنگری به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر
مشاهده

نشت بصیرتی روشنگری به مناسبت سالروز آزادی خرمشهر

برگزاری دوره تخصصی صرفه جویی در مصرف انرژی
مشاهده

برگزاری دوره تخصصی صرفه جویی در مصرف انرژی